HIFU News

Bespreek HIFU met uw huisarts, download de Focal One Hifu Robot patiënteninformatie.

In Nederland is recent de Focal One HIFU Robot geïntroduceerd. Met deze mobiele HIFU Robot verzorgen wij in een toenemend aantal Nederlandse ziekenhuizen de HIFU behandelingen. De Focal One HIFU Robot combineert MRI -, met real-time echo -beelden waardoor hij in staat is om focaal de tumor te vernietigen. Urologen verwachten met deze hypermoderne techniek de Quality of Life sterk te verbeteren.

This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information.
Verify here.