Over HIFU PLANET

Over HIFU PLANET

HIFU PLANET

De website van HIFU PLANET is gemaakt om te voldoen aan de behoefte van de patiënten aan informatie over de behandeling van prostaatkanker in het algemeen en Ablatherm® HIFU in het bijzonder.
De op deze site geboden informatie is bestemd voor het grote publiek en voor artsen die inlichtingen over prostaatkanker en de Ablatherm® HIFU technologie zoeken.
De informatie op de website van HIFU PLANET kan op geen enkele wijze de diagnose en het gesprek met uw arts en/of uroloog vervangen.

Financiering

De website van Hifu Planet is volledig gefinancierd door de firma EDAP TMS Frankrijk, gevestigd te 4 rue Dauphiné, 69120 Vaulx-en-Velin, Frankrijk, vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van € 6.818.751, handelsregister Lyon.

Reclamebeleid

Onze website bevat geen enkele vorm van reclame.

Wie zijn wij?

EDAP TMS (NASDAQ: EDAP is specialist en wereldmarktleider op het gebied van therapeutisch ultrageluid sinds 1979, en biedt niet-invasieve therapeutische oplossingen voor de urologie. Het aantal gedeponeerde octrooien is de vrucht van grote investeringen en R&D en nauwe partnerschappen met Europese instellingen voor medisch onderzoek.
Het bedrijf is wereldwijd aanwezig via het netwerk van filialen en distributeurs, en biedt ook een groot aantal diensten: mobiele apparatuur, opleidingscentra, onderhoudsnetwerken.
Met Ablatherm® is wereldmarktleider EDAP TMS op het gebied van high intensity focused ultrasound (HIFU) voor gelokaliseerde prostaatkanker. Het bedrijf ontwikkelt eveneens de HIFU technologie voor andere tumorvormen.
Als pionier en grote speler op het gebeid van extracorporele lithotripsie heeft EDAP TMS de eerste modulaire lithotriptor op de markt gebracht en bezit het octrooi voor de Electroconductive® technologie waarvan het Sonolith® assortiment gebruik maakt.
De producten van EDAP TMS geven dagelijks herhaalbare klinische resultaten met beperkte bijwerkingen waardoor de kwaliteit van leven behouden blijft.

Partners in de ontwikkeling

Om deze medische apparatuur te ontwikkelen werkt EDAP TMS samen met het Inserm (Institut National de Santé en de Recherche Médicale) en teams van urologen van het ziekenhuis Edouard Herriot van Lyon.
De teams van de 3 entiteiten werken al jaren samen aan de ontwikkeling van de medische behandelingen van vandaag en morgen, aangepast aan de behoeften van chirurgen, die de kwaliteit van leven van de patiënt behouden.
 

 

Last update: August 11, 2010

This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information.
Verify here.