Patiënten behandeld met Ablatherm® HIFU getuigen

Hoe hebben ze gehoord over Ablatherm®HIFU? Waar waren ze bang voor? Wat heeft de behandeling voor ze veranderd? Patiënten behandeld met HIFU getuigen.

Als u ook bent behandeld met HIFU kunt u ons uw getuigenis sturen.

Jean, 80 jaar

“De uroloog schreef me een radiologische behandeling voor […]. Ik was wat van streek, gezien de bijwerkingen die mijn vrienden die radiotherapie kozen hebben en de getuigenissen die ik op diverse forums las. Gelukkig vertelde een bevriend arts me over een behandeling met ultrageluid (Ablatherm® HIFU) die goede resultaten geeft.
In november 2004, toen ik 76 jaar was, werd de eerste ablathermie verricht op een kwab, onder plaatselijke verdoving. 5 dagen in het ziekenhuis, geen pijn en de dag na mijn ontslag reed ik zonder enig probleem in mijn eigen auto naar huis (300 kilometer). Ik heb verder geen enkele bijwerking gehad (continentie, viriliteit). In april 2005 werd een tweede ablathermie gedaan op de tweede kwab. Het PSA daalde en de biopsie gepland in oktober gaf geen enkele tumor te zien.
Uiteindelijk ben ik op mijn 81e weer gezond, en mijn leven is onveranderd, de moraal goed en met al mijn bezigheden vliegen de dagen voorbij: sociale activiteiten (Rotary), intellectuele activiteiten (computers, videomontage), manuele activiteiten (knutselen, tuinieren) gezinsleven, enz.”

Boris, 83 jaar

“In 2001 bevestigde mijn uroloog prostaatkanker en stelde me drie opties voor, waaronder Ablatherm® HIFU. Mijn uroloog zei: u kunt kiezen uit een klassieke chirurgische ingreep, of bestraling, of u gaat naar professor Vallancien voor een ablathermie.
Om een gefundeerd besluit te nemen ben ik gaan praten met iemand die de techniek goed kent en die me de Ablatherm® HIFU behandeling heeft uitgelegd. Er was geen kans op een ongeluk zoals bij radiotherapie, het ziekenhuisverblijf was kort, het urineverlies beperkt en er was geen nabehandeling.
Ik was geheel overtuigd en heb op 19 september 2003 een ablathermie ondergaan. De behandeling zelf, via de endeldarm, was volkomen pijnloos. Ik geloof zelfs dat ik op een zeker moment tijdens de behandeling sliep.
Ik had de eerste drie dagen wat pijn en was blij dat ik snel weg kon en geen urineverlies had.
Momenteel word ik nog nabehandeld door mijn uroloog, het gaat goed en mijn PSA is stabiel sinds de ablathermie.”

Jacques, 70 jaar

“Toen ik in oktober 2007 de diagnose kreeg van prostaatkanker, stelde mijn arts voor me te behandelen met een chirurgische ingreep, bestraling of curietherapie. Ik heb totale prostatectomie geweigerd. De radiotherapie omvatte 35 bestralingen in 7 weken, en dat leek me erg zwaar. Door wegstrepen, en omdat hij niets wist van Ablatherm® HIFU, koos Jacques voor curietherapie.
De implantatie van radioactieve korrels vond plaats in maart 2008. “In december 2008, na controlebiopsieën die een recidief van de kanker deden vrezen, heb ik me gewend tot het universiteitsziekenhuis van Lyon met het oog op een ablathermie, de enig mogelijke behandeling voor een al bestraalde prostaat als een lokale recidief is bewezen. Het was de eerste keer dat mijn arts ablathermie noemde. Alle getuigenissen die ik heb gelezen (over Ablatherm® HIFU) benadrukken het behoud van de kwaliteit van leven en ik heb spijt dat ik niet in eerste instantie zo ben behandeld.“

Michel, 62 jaar

“Toen mijn arts me in 2007 vertelde dat ik prostaatkanker stadium I had, raadde hij me aan me te laten opereren, terwijl de dokter van mijn vrouw, die faliekant tegen de ingreep was, koos voor bewaken. Hij legde me uit dat ik kon kiezen tussen bestraling of radicale prostatectomie. Hij heeft nooit ablathermie genoemd. Ik koos dus voor de operatie, een besluit dat ik nu betreur. Niemand had me gewaarschuwd dat ik 3 of 4 beschermingen per dag moest gebruiken.
Na 6 à 7 weken herstel ben ik weer gaan fietsen waardoor ik urineverlies kon tegengaan, maar ik heb het gevoel dat ik niet meer dezelfde ben. Ik wou dat mijn uroloog over Ablatherm® HIFU had gesproken. Tegenwoordig ben ik lid van een patiëntenvereniging en ik hoop dat er wat verandert en dat anderen meer geluk hebben dan ik.”

Ger - 59

Toen vorig jaar bij mij prostaatkanker werd geconstateerd leek mijn wereld in te storten. Het vooruitzicht van incontinentie en impotentie, waar al mijn familie en kennisen mee werden geconfronteerd lag mij zwaar op de maag. Mijn uroloog adviseerde mij een andere uroloog voor een second opinion. De verpleegkundige waarmee ik een vertrouwelijk gesprek mee heb gevoerd vertelde mij dat de uroloog opteerde voor een radicale verwijdering en er van uit moest gaan dat dit ook in de second opinion zou worden geadviseerd. Bestraling en radioactieve deeltjes in de prostaat had ik oon weinig vertrouwen in. Ben toen dagen aan het zoeken geweest naar verantwoordelijke behandelingsmethoden. Het gekke is dat ziekenhuizen de HIFU behandelingen volledig negeren of afdoen met "experimenteel". Ook de patienten websites zie je weinig ervaringen. Mijn ziektekostenverzekering liet mij weten dat HIFU behandeling niet voor een vergoeding in aanmerking zou komen. Tot mijn genoegen constateerde ik dat een aantal ziekenhuizen in Nederland al enige tijd met succes de HIFU behandeling toe passen. Na een uitvoerig gesprek met de urologieverpleegkundige van het Franciscus Ziekenhuis kwam ik in kontakt met dr Van Aubel. Op een of andere manier kreeg ik meteen het vertrouwen in deze uroloog en in tegenstelling tot vele positieve verhalen wees hij ook op de risico's, die ook van toepassing kan zijn op de HIFU behandeling. Omdat de prostaat al wat aan de flinke kant was stelde dr Van Aubel voor deze, met gebruik van medicijnen te reduceren. Omdat eerder was vastgesteld dat ook mijn hormoongehalte Testeron al sterk was verminderd, had ik weinig trek in deze behandeling. We besloten eerst een TURP behandeling toe te passen. Deze ingreep werd uitgevoerd onder een verdoving doormiddel van een injectie in de rug. Eind juni 2010 volgde de HIFU behandeling in Roosendaal. Helaas kreeg ik na beide behandelingen een blaasontsteking.Blijk daar gevoelig voor te zijn. Met medicatie werd deze onderdrukt. Helaas werd ik tijdelijk geconfronteerd met een lichte vorm van incontinentie, maar na enkele instructies van een incontinentietherapeute kwam alles weer in orde. De potentie is door de HIFU behandeling ion tact gebleven, hoewel deze wel iets is afgenomen, maar dat is niet in ernstige mate en er valt goed mee te leven.Dit wordt in feite veroozaakt dat er door de HIFU behandeling een hap uit de prostaat is verdwenen. Ik ben nu dik een jaar verder en kan iedereen, die geschikt is voor deze behandeling HIFU aan bevelen. Helaas heb ik gemerkt dat er veel urologen met vooroordelen rondlopen en hier niet over praten. Mijn uroloog gaf toe geen ervaring te hebben met de HIFU behandeling en daarom deze niet kon adviseren. Hij respecteerde mijn keus en heeft meegewerkt aan doorverwijzing. Mijn internist, werkzaam in het zelfde ziekenhuis bleek met volldig eens te zijn met mijn keus voor een HIFU behandeling. Als hij hier zelf mee geconfronteerd zou worden zou hij dezelfde keus maken. Zijn opmerking was voor mij de bevestiging dat ik een zeer goede behandeling had gekozen.Ik verbaas me er over dat deze behandeling nog niet algemeen in Nederland is geaccepteerd. Misschien zijn er nog commerciele belangen in het spel bij leveranciers van andere van behandelingsmethoden. Dat valt natuurlijk nooit te bewijzen, maar dankzij HIFU is de kwaliteit van mijn leven behouden.

This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information.
Verify here.