Wie komt in aanmerking voor een Ablatherm® HIFU behandeling?

Een patiënt die nog geen enkele behandeling voor prostaatkanker heeft gehad

Ablathermie is met name geïndiceerd voor de volledige behandeling (de hele prostaatklier) van patiënten met:

 

  • Lokale kanker stadium T1 of T2
  • Een Gleason-score lager of gelijk aan 7
  • De wens een optimale kwaliteit van leven te behouden na de behandeling

De behandeling van kanker in een hoger stadium (T3) of agressievere kankers (Gleason-score hoger dan 7) is mogelijk maar deze optie moet voorafgaand worden besproken met de uroloog die deskundig is in de techniek.
 

De patiënt wil een innoverende benadering: focale behandeling

Ablatherm® HIFU is de ideale behandeltool als besloten is slechts het zieke deel van de prostaat te behandelen met als doel de kwaliteit van leven maximaal te behouden. Deze therapeutische benadering tracht ‘de beheersing van de ziekte’ te bereiken met een nauwgezette controle van de patiënt en door de behandeling te controleren. Deze vernieuwende aanpak wordt momenteel onderzocht.

Een patiënt die al een HIFU behandeling heeft gehad

Alle patiënten behandeld met Ablatherm® HIFU kunnen opnieuw worden behandeld als de resultaten na de eerste behandeling dat vereisen. Bij de traditionele behandeling met bestraling en chirurgische ingrepen zijn geen herbehandelingen mogelijk.

Een patiënt die al is bestraald

Als een patiënt is bestraald voor een lokale kanker van de prostaat en er sprake is van recidieven, zijn de behandelmogelijkheden beperkt en Ablatherm® HIFU is een uitstekende tweede kans.
Om in aanmerking te komen voor Ablatherm® HIFU moeten:

  • de locale recidief (in de prostaatklier) zijn aangetoond, en
  • het extensieonderzoek negatief zijn, dat wil zeggen dat de kanker nog steeds beperkt is tot de prostaat

Contra-indicaties voor Ablatherm® HIFU

• Chirurgische ingreep bij de anus of de endeldarm waardoor inbrengen van de sonde onmogelijk is
• Kunstsluitspier, penisprothese en implantaat in de prostaat
• Allergie voor latex

Publié le 1 juin 2010.
Dernière mise à jour le 1 juin 2010. 

This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information.
Verify here.