Werkzaamheid van Ablatherm® HIFU

Efficacité médicale

Werkzaamheid op lange termijn

Een multicenter onderzoek gedaan tussen 1995 en 2000 onder 402 patiënten op 6 Europese locaties, vertoont bij 87% van de patiënten behandeld per primam verdwijnen van het kankerweefsel. Een recente wetenschappelijke publicatie (1) eveneens over meerdere klinische centra in Europa, bevestigt de werkzaamheid op lange termijn van Ablatherm® HIFU (controle gedurende 9 jaar voor sommige patiënten).


(1) First Analysis of the Long-Term Results with Transrectal HIFU in Patients with Localised Prostate cancer, Andreas Blana et al, European Urology 53 (2008) 1194-1203


Behoud van continentie en de erectiefunctie

98% van de patiënten heeft geen incontinentieproblemen (2) en 87% behoudt hun seksuele vermogens als ablathermie is toegepast met een strategie van behoud van de erectiezenuwen (3).


(2) The Status of High-Intensity Focused Ultrasound in the Treatment of Localized Prostate Cancer and the Impact of a Combined Resection, C. Chaussy, S. Thüroff, Munich-Harlaching University, Germany, Current Urology Reports, Volume 4, Issue 3, 2003: 248


(3) High-Intensity Focused Ultrasound and Localized Prostate Cancer: Efficacy Results from the European Multicentric Study, S. Thüroff et al, Journal of Endourology, Volume 17, Number 8, oktober 2003

Doeltreffende beheersing van kanker

Volgens een review in de internationale literatuur door de Association Française d’Urologie (4) over de werkzaamheid en de verdraagbaarheid van ablathermie bij patiënten met lokale prostaatkanker, behandeld met Ablatherm® HIFU per primam, wordt gemeld dat tot 93% (64-93%) van de patiënten genezingscriteria vertoont.

 

(4) High-intensity focused ultrasound in prostate cancer; a systematic literature review of the French Association of Urology, Xavier Rebillard et al, BJU International 2008 1464-410X.2008.07504.x


Het team van Caritas Saint Joseph in Duitsland, een ander vooraanstaand ablathermiecentrum in Europa, meldt 8 jaar ervaring (5) met 163 patiënten. Na een gemiddelde nabehandeling van bijna 5 jaar vertoont 92,7% van de patiënten negatieve controlebiopsieën. Meer dan 98% van de patiënten meldt geen enkel ernstig incontinentieprobleem. Het behoud van de erectie hangt echter af van de door de patiënt en de uroloog gekozen behandelstrategie.


(5) Eight Years’ Experience With High-Intensity Focused Ultrasonography for Treatment of Localized Prostate Cancer, Andreas Blana et al, Journal of Urology 2008.06.062

Werkzaamheid van Ablatherm® HIFU voor recidieven na radiotherapie

De artsen Albert Gelet en FJ Murat van de afdeling urologie van het ziekenhuis Edouard Herriot te Lyon zijn de pioniers van de behandeling van lokale recidieven na bestraling. Een artikel van de hand van Murat en Poissonnier gepubliceerd in het tijdschrift European Urology 2008 (6) beschrijft 167 patiënten behandeld met deze indicatie. Het resultaat is zeer bevredigend na 10 jaar bij 73% negatieve controlebiopsieën en een aanvaardbare morbiditeit in deze risicopopulatie die een nieuwe therapeutisch kans wordt geboden.


(6) Mid-term Results Demonstrate Salvage High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) as an Effective and Acceptably Morbid Salvage Treatment Option for Locally Radiorecurrent Prostate Cancer, François-Joseph Murat et al, 2008 European Urology, doi:10.1016/j.eururo.2008.04.091

Focale behandeling

Het team van professor Guy Vallancien (IMM Parijs) heeft onlangs een prijs in ontvangst genomen voor het beste onderzoek (7) voor het avantgardistische werk aan een benadering door ‘beheersing van de ziekte’ door ablathermie. Van 1997 tot 2000 zijn 12 patiënten ‘focaal’ behandeld met Ablatherm® HIFU. 10 jaar later is geen enkele patiënt aan prostaatkanker overleden. Er is ook geen significante bijwerking of metastase gemeld. In de follow-up-periode kregen 5 patiënten een aanvullende behandeling zonder dat de complicaties echter toenamen.


(7) Focal therapy with HIFU for prostate cancer in the elderly: A feasibility study with 10 years follow-up, Department of urology, Institut Montsouris, Université Paris Descartes, Frankrijk; FTW, Amsterdam 2009

Last update: August 11, 2010

This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information.
Verify here.