Neem contact op met een arts in een HIFU-centrum.

Stel direct een vraag aan een uroloog of neem contact op met een uroloog in een HIFU-centrum.

Als dit pictogram verschijnt kunt u een vraag stellen per e-mail aan de HIFU-deskundige van dit centrum

Contact opnemen met een arts

 1. Zoek een centrum
 2. Kies een centrum
 3. Stel een vraag aan een arts of neem contact op met de afdeling

HIFU-centra voor uw zoekopdracht

Dominican Republic

 1. Centro de Diágnostico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina - CEDIMAT – Santo Domingo

  Ablatherm® device
  Plaza de la Salud Dr. Juan Ml. Taveras Rodríguez Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe
  Santo Domingo
  DOMINICAN REPUBLIC

  http://www.cedimat.com

  Contact 1 – Tel. 809 565 9989 Ext2302

This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information.
Verify here.