Ik spreek over Ablatherm® HIFU met mijn behandeld arts

Speak with your doctor

U kunt dit document printen om uw arts te informeren over Ablatherm® HIFU. Deze gegevens bevatten de informatie van de website die voor uw huisarts van nut zijn om de behandelopties met hem te bespreken.


PDF “Spreek over Ablatherm HIFU met uw huisarts” om af te drukken.

 

Last update 1 June 2010.

 

This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information.
Verify here.