Wettelijke informatie

Intellectueel eigendom

De auteursrechten van alle teksten en documenten gepresenteerd op de website van HIFU PLANET zijn voorbehouden. Zonder formele schriftelijke toestemming vooraf is reproductie en elk gebruik van de teksten en documenten, anders dan individuele en privé raadpleging verboden. Verzoek om toestemming voor ongeacht welk gebruik dient te worden gedaan aan EDAP TMS Frankrijk - 4, rue du Dauphiné, 69120 Vaulx-en-Velin, Frankrijk, per telefoon op +33(0)4 72 15 31 50 of per e-mail aan contact@edap-tms.com. Toegestaan gebruik van elementen voorkomend op de website dient te gebeuren zonder verdraaiing, wijziging of verandering op welke wijze dan ook.

Aard van de informatie

HIFU PLANET bevat informatie over medische onderwerpen, gezondheid en fysieke conditie of medische behandelingen uitsluitend bestemd voor gebruik bij de mens. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie op de website gepubliceerd en kan het advies van uw arts niet vervangen. U mag in geen geval alleen deze informatie gebruiken om een medische diagnose te stellen over een ziekte of een lichamelijk probleem. U dient in ieder geval uw arts te raadplegen.

Links naar andere websites

EDAP TMS Frankrijk (“EDAP TMS”) is niet aansprakelijk voor een derde website waarvoor u links vindt op HIFU PLANET. Wij beschikken niet over de middelen de inhoud te controleren van derde websites die volledig onafhankelijk van EDAP TMS blijven. Bovendien houdt het bestaan van een link tussen HIFU PLANET en een derde website in geen geval in dat EDAP TMS op welke wijze dan ook de inhoud van deze site goedkeurt en a fortiori het gebruik dat daarvan gemaakt zou kunnen worden. Externe websites kunnen hyperlinks naar HIFU PLANET bevatten. Een dergelijk link zou kunnen zijn aangebracht zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van EDAP TMS. In elk geval is EDAP TMS op geen enkele wijze aansprakelijk voor dergelijke websites en EDAP TMS onderzoekt, controleert, keurt goed of aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de gepubliceerde inhoud, reclame, producten of andere elementen beschikbaar op of via deze websites. We zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de informatie verspreid op websites van bedrijven en instanties waarvan wij links hebben aangebracht.

Nominatieve en andere informatie

De persoonlijke gegevens die u zou kunnen doorgeven via het formulier aan artsen die hebben aanvaard u te antwoorden, worden uitsluitend doorgegeven met als doel uw vraag te behandelen. Zij worden slechts gebruikt om u zo efficiënt mogelijk te antwoorden. Overeenkomstig de Franse ’Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, de Wet op de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de behandeling van persoonlijke gegevens ter wijziging van de wet nr. 78-17 van 06 januari 1978 op de informatica, bestanden en vrijheiden’, beschikt u over een recht van inzage, wijziging, correctie en schrappen van de persoonlijke gegevens die u betreffen. Hiertoe kunt u een verzoek richten:

  • Online: webmaster@edap-tms.com
  • Per brief: EDAP TMS (Hifu Planet), 4 rue du Dauphiné - 69120 Vaulx-en-Velin – Frankrijk

Getuigenissen patiënten

De informatie over uw getuigenis doorgegeven in de vorm van een document, verhaal, suggestie of vraag, die u op de website van HIFU PLANET zet op de pagina ‘Schrijf een getuigenis’ wordt niet als vertrouwelijk beschouwd. Dientengevolge geeft het door u doorgeven ons het recht de informatie te gebruiken, te reproduceren en te verspreiden via de website van HIFU PLANET in de rubriek ’Getuigenis van patiënten“ of op andere communicatiedragers.

Beperking van de aansprakelijkheid

EDAP TMS streeft ernaar zorg te dragen voor de juistheid en het bijwerken van de verspreide informatie op HIFU PLANET, waarvan zij zich het recht voorbehoudt de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Dientengevolge wijst EDAP TMS, met uitzondering van direct schade resulterend uit een zware of opzettelijke fout, alle aansprakelijkheid af:

  • voor schade resulterend uit frauduleus binnendringen van een derde dat een wijziging tot gevolg heeft van de informatie of de elementen ter beschikking gesteld op HIFU PLANET;
  • voor onnauwkeurigheden, onduidelijkheden of omissies inzake de informatie beschikbaar op HIFU PLANET;
  • en meer in het algemeen voor alle directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, herkomst, aard of gevolgen, zelfs als TMS op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade door toegang van iemand tot HIFU PLANET of de onmogelijkheid toegang te krijgen, het gebruik van HIFU PLANET, met inbegrip van beschadigingen of virussen die uw computermateriaal of ander bezit zouden kunnen infecteren en/of de geloofwaardigheid van informatie direct of indirect afkomstig van HIFU PLANET. De elementen van de website of iedere andere website worden ‘als zodanig’ gegeven zonder welke garantie dan ook, impliciet of expliciet. EDAP TMS biedt geen impliciete of expliciete, relatieve, onbeperkte garantie voor de marktwaarde of geschiktheid voor een bepaald doel.

Informatie over de producten

De informatie opgenomen en verspreid op HIFU PLANET kan directe of indirecte referenties bevatten naar apparatuur en diensten van DAP TMS die niet aangeboden of beschikbaar zijn in bepaalde landen of streken en die onderworpen kunnen zijn aan regelgeving en gebruiksvoorwaarden die verschillen naar gelang het land. Dergelijke referenties houden niet de intentie in van EDAP TMS om deze producten of diensten in uw land te verkopen.


Juridische bepalingen

HIFU PLANET en de inhoud vallen onder het Franse recht en eventuele geschillen worden voorgelegd aan de Franse rechtbank.

Wettelijke vermeldingen

Uitgever van de website

Hifu-Planet wordt uitgegeven door EDAP TMS Frankrijk.
Hoofdkantoor: 4, rue Dauphiné - 69120 Vaulx-en-Velin, Frankrijk. Telefoon +33(0)4 72 15 31 50, e-mail contact@edap-tms.com, website www.edap-tms.com.

Wettelijke vertegenwoordiger en Directeur Publicatie

Marc Oczachowski, EDAP TMS CEO

Medisch redacteur en hoofdredacteur

John Rewcastle, PhD Medical Physics - Medische Directeur EDAP TMS Frankrijk.

Webdesign

Emeline Gleitz en Paulo Martins van EDAP TMS, Florent Verschelde van O2Sources (13 Avenue Albert Einstein - 69100 Villeurbanne Frankrijk).

Credits foto’s

Fotolia - 66, Avenue des Champs Elysées - 75008 Parijs

Hosting

De website wordt gehost door de vereenvoudigde aandelenvennootschap Typhon, 17 rue Réaumur, 75003 Parijs.
 

This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information.
Verify here.